Archive for the 'DAKWAH' Category16
Sep
07

Tarbiyyah & Dakwah

Bacaan dari sirah perjuangan Rasulullah s.a.w. amat penting bagi pendakwah. Sirah menerangkan kepada kita kaedah dakwah. Dengan itu kami tidak menganggap membaca dan mengkaji sirah Rasulullah s.a.w. berkali-kali sebagai satu beban tambahan bagi pendakwah. Sebaliknya ia seumpama cahaya yang menyuluh perjalanan. Semakin tinggi kefahamannya terhadap sirah, semakin mudah untuk dia berjalan di dunia dakwah.

Di sini ingin kami kongsikan kepada pembaca satu fakta berkenaan sirah Rasulullah s.a.w. yang telah ditafsirkan secara silap oleh sebahagian pendakwah. Kesilapan penafsiran ini mungkin disebabkan oleh pembacaan yang tidak meluas terhadap sirah. Jika ini puncanya, ia suatu yang mudah untuk dibetulkan kembali. Apa yang kami bimbangi adalah jika ia lahir dari sikap, pandangan dan pendekatan yang sudah terpahat dan didoktrinkan di dalam pemikiran sebelum kajian terhadap sirah. Peristiwa-peristiwa dari sirah dipilih untuk menguatkan pandangan ini. Jika ini puncanya, perkongsian terhadap topik ini mungkin agak sukar.

Fasa-fasa Dakwah

Dakwah Rasulullah s.a.w. dimulakan dengan fasa kerahsiaan identiti, tanzim dan aktiviti dakwah selama tiga tahun. Sesudah itu ia masuk ke fasa berdakwah secara terang-terangan sesudah turunnya ayat: “dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.” (As-Syu’ara: 214). Ada kisah pertemuan-pertemuan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. di rumah Arqam bin Abi Arqam, seorang pemuda yang pemilihan rumahnya memberikan beberapa kelebihan dari sudut keselamatan. Rasulullah s.a.w. juga berkata kepada mereka: “Tahan tangan-tangan kamu sebaliknya dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.”

Fasa ini berterusan untuk satu tempoh. Persoalan timbul tentang tabiat fasa ini; adakah ia bermaksud para sahabat r.a. perlu ditarbiah untuk satu tempoh tertentu sebelum terlibat di dalam medan dakwah? Jika itu betul, adakah ianya kaedah yang diguna pakai juga kepada sahabat-sahabat r.a. yang memeluk Islam sesudah fasa ini; tarbiah untuk satu tempoh sebelum diberikan tugasan dakwah dan jihad? Jika itu adalah petunjuk dari sirah, adakah organisasi dakwah hari ini juga perlu mengambil kaedah yang sama?

Kajian terhadap jarak waktu di antara keislaman para sahabat r.a. dan penugasan dakwah dan jihad kepada mereka oleh Rasulullah s.a.w. tidak sekali-kali menyokong pandangan di atas. Sebaliknya apa yang kita dapati adalah sebaliknya.

Sahabat dan Tarbiah Rasulullah s.a.w.

Bilangan sahabat r.a. melebihi 100,000 orang. Ini jika sekiranya kita mengambil pandangan al-Hafiz Ibnu Hajar yang mentakrifkan sahabat r.a.: “Sesiapa yang hidup bersama Rasulullah s.a.w. untuk satu tempoh yang panjang atau pendek, yang meriwayatkan hadis daripada Baginda s.a.w. atau tidak meriwayatkan hadis, sesiapa yang ikut serta berperang bersama Baginda s.a.w. dan sesiapa yang tidak ikut serta, sesiapa yang pernah melihat Baginda s.a.w. walau pun tidak pernah duduk semajlis dengannya dan sesiapa yang tidak pernah melihat Baginda s.a.w. kerana sesuatu halangan seperti buta.” Dengan takrif itu termasuk di dalam kelompok yang disebut sebagai ‘bintang-bintang di langit’ ini semua yang pernah menghadiri haji wida’ (perpisahan). As-Syeikh Muhammad al-Khudari mengatakan bahawa bilangan mereka yang hadir di peristiwa haji wida’ (perpisahan) tersebut adalah seramai 90,000 orang. Jika kita campurkan bilangan baki sahabat r.a., ahli keluarga mereka di Madinah yang tidak ikut serta di dalam haji wida’ dan sedikit yang memeluk Islam selepas itu, bilangan itu sememangnya mencecah lebih 100,000 orang.

Pentarbiahan Rasulullah s.a.w. terhadap mereka berlaku dalam bentuk yang pelbagai. Tidak sama di antara seorang dengan seorang yang lain. Tetapi hadis-hadis Rasulullah s.a.w. tentang para sahabat r.a. dan persaksian sejarah membuktikan penglibatan mereka – kesemua mereka – di dalam dakwah dan jihad. Dengan erti kata lain pentarbiahan yang pelbagai bentuk tersebut berjaya melahirkan lebih 100,000 orang pendakwah yang telah pun lulus ‘piawai’ tarbiah tersebut.

Jika kita mengkatogerikan para sahabat r.a. berdasarkan bentuk pentarbiahan yang mereka terima dari Rasulullah s.a.w. secara mudahnya kita boleh mengkatogerikan mereka kepada beberapa kategori.

Kelompok Pertama

Kelompok yang bersama dengan Rasulullah s.a.w. dari fasa Mekah sehingga ke hujung fasa Madinah. Mereka mendapat pentarbiahan yang langsung dari Rasulullah s.a.w. dalam setiap keadaan. Dorongan untuk mereka terlibat di dalam dakwah dan jihad dengan satu kesungguhan luar biasa dan dengan kaedah yang betul mudah untuk kita fahami. Rasulullah s.a.w. bersama mereka di setiap detik kehidupan mereka; menegur mereka, memberikan arahan, menasihat, mendidik dan membentuk.

Berapakah bilangan mereka?

Jika dibandingkan dengan bilangan sahabat r.a. keseluruhannya, nisbah bilangan mereka adalah terlalu kecil. Jika sekiranya kita tolak 183 orang lelaki dan 18 orang wanita di kalangan sahabat r.a. yang berhijrah ke Habsyah, bilangan mereka di kelompok ini tidak melebihi 200 orang. 200 dari 100,000 orang? Hanya 0.2% sahaja.

Apa bentuk pentarbiahan mereka? Apa bahan yang mereka bincangkan? Apakah suntikan tarbiah yang disuntik kepada mereka sebelum memulakan dakwah?

Dr. Jasim Muhammad Sultan berpendapat: “Rasulullah s.a.w. tidak meletakkan kadar suntikan tarbiah kepada seseorang muslim sebelum mereka terlibat di dalam projek-projek Islam kecuali dua kalimah syahadah. Tarbiah akan diteruskan selepas itu beriringan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku.”

Kami melihat kebenaran pada kata-katanya. Beberapa peristiwa yang berlaku kepada kelompok ini menyokong pandangan beliau.

Saidina Abu Bakar r.a. menyeru kepada Islam dari hari pertama dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Di tangan beliau lima dari sepuluh yang dijamin masuk syurga oleh Baginda s.a.w. memeluk Islam. Mereka adalah Osman bin Affan r.a., Abdul Rahman bin Auf r.a., Saad bin Abi Waqqas r.a., az-Zubair bin al-Awwam r.a. dan Tolhah bin Ubaidillah r.a.

Di samping itu beliau juga menebus hamba yang memeluk Islam. Beliau juga mempertahankan Rasulullah s.a.w. dari sebarang gangguan.

Apa yang beliau lakukan hanyalah hasil dari kefahaman terhadap beberapa ayat al-Quran. Bukan perincian yang mendalam tentang Islam, tetapi hanya beberapa ayat.

Fakta yang cukup menarik juga kita dapati apabila kita mengkaji peristiwa keislaman Omar al-Khattab r.a. dan Hamzah bin Abd. Mutalib r.a. Mereka beriman di penghujung tahun kelima kenabian. Tetapi mereka mendahului sebahagian dari sahabat r.a. yang pernah ditarbiah di rumah Arqam bin Abi Arqam r.a. Saidina Omar r.a. sendiri termasuk di dalam kelompok 10 yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah s.a.w.; satu-satunya dari 10 orang itu yang masuk Islam selepas fasa rahsia pada tiga tahun pertama.

Berkenaan Saidina Omar r.a. ini Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: “Keislaman Omar r.a. adalah pembukaan. Hijrahnya adalah kemenangan. Pemerintahannya adalah rahmat. Kami tidak pernah bersembahyang di hadapan Ka’bah sehinggalah Omar r.a. memeluk Islam. Apabila dia memeluk Islam, dia melawan Quraisy dan bersembahyang di hadapan ka’bah. Lalu kami pun bersembahyang bersama-sama dengannya.”

Persoalan yang sama kita ajukan; apa bentuk pentarbiahan yang berlaku kepada Omar r.a.? Apa bahan yang dibincangkan? Apakah suntikan tarbiah yang disuntik kepada Omar r.a. sebelum memulakan dakwah?

Jawapannya akan kita dapati pada kata-kata Dr. Jasim Muhammad Sultan di atas.

Kelompok Kedua

Kelompok yang memeluk Islam kemudian diarahkan agar meninggalkan Rasulullah s.a.w. Mereka terbahagi kepada dua kategori; ahli rombongan hijrah ke Habsyah dan sahabat yang diminta kembali ke kabilah masing-masing.

Para sahabat r.a. yang berhijrah ke Habsyah berjumlah seramai 183 orang lelaki dan 18 orang wanita. Jumlah ini menyamai jumlah sahabat r.a. yang duduk kekal di Mekah. Rasulullah s.a.w. berkata kepada mereka dua tahun sesudah bermulanya fasa dakwah terang-terangan: “Apa kata jika kamu pergi ke bumi Habsyah. Di situ ada seorang raja, siapa berada di sisinya tidak akan dizalimi. Ia adalah bumi kebenaran. Duduklah di situ sehingga Allah mengeluarkan kamu dari kesengsaraan kamu sekarang.”

Mereka berada di sana bermula dari tahun kelima kenabian dan bergabung dengan Rasulullah s.a.w. selepas peperangan Khaibar pada tahun ketujuh hijrah. 15 tahun di Habsyah, jauh dari Rasulullah s.a.w. dan baki sahabat r.a. Tinggal di bumi Kristian yang mempunyai nilai sejarahnya sendiri. Berjiran dan dikelilingi oleh penganut agama Kristian yang ta’asub dengan ajaran itu dan mempertahankannya. Sedangkan mereka baru memeluk Islam. Bagaimanakah Rasulullah s.a.w. cukup berani mempertaruhkan nasib mereka? Siapa yang mentarbiah mereka di sana? Cukupkah bekalan yang mereka dapati di Mekah untuk hidup di bumi yang asing ini? Terjagakah iman mereka sebelum kita bertanya mampukah mereka berdakwah di sana?

Pentarbiahan berlaku dalam bentuknya yang tersendiri. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di bumi Habsyah mematangkan mereka. Mereka menyempurnakan kefahaman dakwah mereka di situ selama 15 tahun; jauh dari sumber wahyu. Kemungkinan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah s.a.w. sampai kepada mereka dari hari ke hari walau pun mungkin terlalu lambat jika dibandingkan dengan para sahabat r.a. yang berada di Mekah. Itu adalah bentuk tarbiah terbaik yang kami jangkakan walau pun ia mungkin sekadar satu andaian. Apa yang pastinya, Rasulullah s.a.w. tidak ada di sisi mereka untuk menegur dan membimbing mereka setiap hari.

Satu lagi fakta menarik kami temui di dalam kelompok ini. Fakta ini membuktikan pengiktirafan Rasulullah s.a.w. terhadap pencapaian kefahaman dakwah dan jihad pada tahap tinggi yang mereka dapati di Habsyah. Ketua rombongan hijrah ke bumi Habsyah iaitu Ja’far bin Abu Talib r.a. dilantik oleh Rasulullah s.a.w. mengetuai ekspedisi perang Muktah hanya beberapa bulan sesudah tiba di Madinah dari Habsyah. Turut serta di dalam peperangan itu adalah Abdullah bin Mas’ud dan al-Miqdad bin al-Aswad r.a. Kedua-duanya adalah ahli rombongan hijrah ke Habsyah. Satu yang kami rasakan cukup menakjubkan dan cukup penting untuk dikaji oleh peminat-peminat ilmu tarbiah da’awiah harakiah.

Perkara yang lebih kurang sama berlaku kepada sahabat yang beriman dan diminta kembali ke kabilah masing-masing. Di antara mereka adalah Abu Zar al-Ghifari. Dia memeluk Islam di Mekah dan bertemu kembali dengan Rasulullah s.a.w. di Madinah bersama dengan dua kabilah yang telah memeluk Islam; kabilah Aslam dan Ghaffar.

Rasulullah s.a.w. pernah menyifatkan Abu Zar r.a.: “Seorang pemuda yang tepat ungkapannya kata-katanya.” Dengan kelebihan itu beliau r.a. menyeru kedua-dua kabilah tersebut kepada Islam.

Persoalan yang sama kita ajukan; apa bentuk pentarbiahan yang berlaku kepada Abu Zar r.a.? Apa bahan yang dibincangkan? Apakah suntikan tarbiah yang disuntik kepada Abu Zar r.a. sebelum memulakan dakwah dan berjaya mengislamkan dua kabilah yang besar?

Kelompok Ketiga

Suku Aus dan Khazraj yang dikenali sebagai kaum Ansor selepas penubuhan negara Islam Madinah. Sebahagian mereka beriman sebelum peristiwa hijrah tetapi kebanyakannya beriman ketika Rasulullah s.a.w. berada di Madinah. Mereka tidak pernah menerima pentarbiahan di Mekah seperti golongan Muhajirin. Mereka beriman di fasa jihad dan kemenangan Islam bukan fasa kerahsiaan dan fasa dakwah terang-terangan di Mekah. Mereka tidak berdepan dengan Quraisy dalam keadan Islam lemah. Mereka berdepan dengan kaum Quraisy dalam keadaan Islam kuat. Mereka tidak melalui fasa yang dilalui oleh golongan Muhajirin. Tetapi mereka memberikan sumbangan yang tidak kurang besarnya kepada Islam. Beberapa ayat al-Quran memuji golongan Ansar. Di antaranya firman Allah yang bermaksud:

“dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.” (Al-Hasyr: 9)

Allah sifatkan mereka sebagai ‘orang-orang yang berjaya’. Persaksian yang membuktikan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Mereka berdakwah di awal keislaman mereka lagi.

Satu kisah berkenaan seorang Ansar bernama Nu’aim bin Mas’ud di dalam peperangan Ahzab ingin kami ketengahkan di sini sebagai bahan renungan kita semua. Beliau beriman di tengah-tengah peperangan Ahzab. Selepas keislamannya beliau bertemu Rasulullah s.a.w. dan bertanya kepada Rasulullah s.a.w. apa-apa yang ingin diminta beliau lakukan. Beliau sanggup melakukan apa sahaja.

Perhatikan detik-detik peristiwa yang berlaku kepada pemuda ini. Beliau terlalu baru memeluk Islam, tidak pernah menerima apa juga bentuk pentarbiahan dari Rasulullah s.a.w. dan bahkan mungkin tidak sempat langsung untuk menghafal walau pun satu potong ayat al-Quran. Arahan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada beliau menjadi panduan kita di dalam kajian tarbiah da’awiah harakiah. Beliau tidak diarahkan duduk di soff belakang dan ditarbiah dahulu oleh sahabat-sahabat besar. Sebaliknya Rasulullah s.a.w. memberikannya satu tugasan yang cukup berisiko dan dia berjaya melakukannya. Beliau berjaya menyelinap ke dalam kedua-dua kumpulan Quraisy dan Yahudi, mencetuskan perbalahan di antara kedua pihak dan membawa kepada kemenangan kepada Islam.

Apa yang mampu dipelajari oleh pemuda ini beberapa detik selepas keislamannya sehingga beliau dapat memainkan peranan yang besar ini?

Kelompok Keempat

Kaum Quraisy yang tidak beriman di fasa Mekah sebaliknya beriman di fasa jihad dan kemenangan Islam di Madinah.

Di antara mereka adalah Khalid bin al-Walid r.a. yang memeluk Islam selepas melihat keajaiban yang berlaku kepada tentera Islam di dalam peristiwa Hudhaibiah. Beliau memeluk Islam dan memimpin tentera Islam beberapa bulan selepas keislamannya. Kegemilangan beliau memimpin tentera Islam tidak perlu kita ketengahkan di sini. Ia adalah kisah yang masyhur dan tidak perlukan banyak penjelasan dibuat berkenannya.

Kelompok Kelima

Kelompok terpencil yang menyembunyikan keislaman mereka di Mekah. Mereka menzahirkan keislaman mereka sebelum pembukaan Mekah. Sebahagian daripada mereka memberikan sumbangan kepada Islam dalam bentuk-bentuk tertentu yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat lain yang menzahirkan keislaman mereka.

Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Mutallib r.a. Beliau menyaksikan peristiwa Bai’ah Aqabah kedua dalam keadaan belum memeluk Islam. Bahkan berlaku perbualan di antara wakil Ansor dengan beliau meminta persetujuan beliau sebelum mereka membuat keputusan untuk membawa Rasulullah s.a.w. ke Yathrib.

Bagaimana sumbangan kepada dakwah boleh berlaku dalam bentuk yang sedemikian? Satu lagi peristiwa yang mengajak kita untuk berfikir tentang topik penglibatan dakwah seseorang dan kaitannya dengan tarbiah.

Kelompok Keenam

Mereka adalah kelompok yang beriman selepas pembukaan Mekah. Mereka beriman sesudah Islam berjaya membuktikan kekuatan dan keunggulannya. Di antara mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahl r.a., Suhail bin Amru r.a. dan Sofwan bin Umayyah r.a.

Mereka telah membuktikan di dalam sejarah tentang sumbangan mereka kepada Islam terutamanya di dalam siri-siri peperangan membenteras gejala murtad di seluruh Semenanjung Tanah Arab di zaman Saidina Abu Bakar r.a.

Berapakah jarak masa di antara pertemuan mereka dengan Rasulullah s.a.w. dan penglibatan mereka di dalam jihad tersebut? Ia adalah jarak yang cukup pendek.

Qaedah Sulbah

Qaedah sulbah adalah satu istilah merujuk kepada sekelompok manusia yang menjadi tulang belakang kepada umat Islam. Mereka akan bersama umat dalam kegembiraan dan kedukaan umat. Mereka mengorbankan segala yang mereka miliki untuk umat. Masa depan umat adalah masa depan mereka. Jiwa mereka tulus dan suci. Mereka ikhlas di dalam perkataan dan perbuatan. Mereka tidak memandang dunia sebagai matlamat hidup. Mereka membawa diri mereka menghampiri Allah dengan bertaabud kepadanya melalui segala amal baik mereka dan segala sumbangan mereka kepada umat. Nasib umat terletak di tangan mereka. Pencerobohan musuh tidak akan berjaya selagi mereka ada.

Bagaimanakah proses melahirkan qaedah sulbah ini?

Mereka tidak akan datang dari aktiviti tarbiah di bawah bumbung-bumbung dan di dalam bilik-bilik yang tertutup. Tetapi mereka datang dari medan dakwah yang mereka berada di dalamnya. Medan itulah yang akan melahirkan mereka dan yang akan mengasingkan mereka dari pendakwah-pendakwah yang tidak tulin.

Apa yang kami nukilkan di sini tidak bermaksud bahawa kami memperkecilkan isu tarbiah. Ramai pihak yang mengetahui bahawa kami mengambil berat isu tarbiah lebih dari orang lain.

Apa yang kami ingin ungkapkan di sini adalah kesempurnaan proses tarbiah itu sendiri sebenarnya tidak akan berlaku jika kita menghadkan aktiviti tarbiah tanpa penglibatan di dalam medan dakwah. Kehidupan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. menunjukkan kepada kita bahawa ia bukanlah dua perkara yang berasingan; yang pertama mendahului yang kedua. Tidak juga menunjukkan bahawa sesiapa yang lama ditarbiah akan lebih thabat bila masuk ke medan dakwah. Medan akan menyempurnakan tarbiah dan menguji thabat seterusnya melahirkan qaedah sulbah.

Kami juga tidak bermaksud dengan kefahaman yang sedikit maka pendakwah mesti terus terjun ke medan dakwah yang luas; apa juga bentuk dan saiz medan tersebut.

Membuka medan dakwah kepada pendakwah mesti dilakukan secara beransur-ansur berdasarkan tahap kemampuannya. Ia adalah perkiraan yang sukar dilakukan oleh kita. Tetapi kesukaran tersebut tidak seharusnya membawa kepada satu pendekatan mudah yang dilakukan oleh sebahagian pendakwah iaitu membuka terus medan dakwah kepada segala jenis pendakwah tanpa mengambil kira kemampuan dan kesesuaiannya. Bacaan dari sirah juga tidak menyokong pendekatan ini. Ada peranan yang mampu dimainkan oleh Abu Bakar r.a. tidak mampu dimainkan oleh orang lain. Ada peranan yang mampu dimainkan oleh Dihyah al-Kalbi r.a. tidak mampu dimainkan oleh sahabat-sahabat besar. Begitulah seterusnya kita dapati satu persatu penugasan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dilakukan dengan cukup teliti.

Semoga dengan tulisan ini dapat membawa kita kembali meneliti bentuk pentarbiahan yang kita lakukan. Moga apa juga aktiviti tarbiah itu tidak akan menjadi penghalang kepada sampainya kebaikan yang kita miliki kepada umat Islam dan seterusnya menjadi sebahagian dari penyelesaian kepada masalah umat.

15
Sep
07

SEKITAR DAKWAH

Peranan Seorang Muslim Dalam Dakwah

Pendahuluan.

Setiap muslim yang “commited” dengan ajaran Islam adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan suatu tugas yang suci dan paling mulia iaitu berdakwah. Tugas ini adalah warisan para nabi kepada umatnya untuk dilaksanakan dengan segala kemampuan yang ada. Segala bentuk tugas dan kegiatan yang lain diluar rangka dakwah dan amal soleh-biar betapa hebat dan gagah nampak pada zahirnya- pada hakikatnya ia tidak mempunyai apa-apa nilai. Kemuliaan tugas ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-nya dalam surah Al – Fussilat: 33

” Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata aku adalah daripada orang-orang yang menyerah diri(muslimin)”.

Keagungan dan kegemilangan umat Islam pada zaman silam sehingga muncul sebagai khaira ummat adalah berpunca daripada kejayaan mereka yang dapat melaksanakan tanggungjawab dakwah itu dengan berkesan. Mereka berusaha dengan penuh kegigihan mengajak manusia ke jalan Allah, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Lantaran itulah Allah menyifatkan mereka sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali-Imran :110

“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk (faedah) manusia, Kamu mengajak kepada kebajikan dan kamu mencegah daripada kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah…..”

Dalam membicarakan peranan seorang muslim dalam dakwah, terdapat 5 komponen penting yang berkaitan di antara satu sama lain.

1. Maksud dakwah itu sendiri dan kepentingannya.

2. Pendakwah orang yang melaksanakan tugas dakwah ini.

3. Materi atau isi dakwah itu sendiri.

4. Kaedah dan teknik dakwah.

5. Sasaran dakwah itu sendiri.

Setiap muslim yang terlibat dalam bidang dakwah ini mestilah memahami kelima-lima komponen ini untuk memudahkan mereka melaksanakan tugas ini dengan berkesan dan mencapai matlamatnya. Berdakwah dengan membuta tuli tanpa memahami isi dakwahnya tidak mendapat apa-apa kesan yang positif.

Maksud Dakwah dan Kepentingannya.

” Barang siapa daripada kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya (kekuasaan), apabila ia tidak berkuasa (dengan tangan) maka dengan lidahnya (teguran atau nasihat), apabila tidak kuasa (dengan lidahnya) maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.” (Riwayat Muslim).

Dari segi bahasa:

Dakwah ertinya menyeru, mengajak, memanggil, menyampai, dan mendorong(5 M). Perkataan- perkataan yang seiring dengan dakwah seperti Al- Wa’zu, Al- Irsyad, At- Tabligh dan lain-lain lagi.

Dari segi istilah:

Dakwah ialah mengajak atau menyeru manusia ke jalan Allah dengan menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran supaya mereka mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan pengertian di atas, dakwah mengajak manusia supaya menghayati Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan syumul. Islam dipraktikkan dalam segenap aspek kehidupan mereka tanpa wujud pemisahan dan pengasingan sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 208:

Dalam konteks kehidupan hari ini dakwah mesti dilaksanakan oleh setiap muslim bagi memakmur, mengislah dan mengangkat nilai dan martabat manusia. Beberapa alasan berikut yang menunjukkan betapa pentingnya gerakan dakwah iaitu:

1    Pengaruh sekularisma yang telah lama bertapak dalam kehidupan orang-orang Islam sehingga mempengaruhi pemikiran, perasaan, pandangan dan cara hidup mereka. Mereka melihat Islam dalam bentuk yang terpisah dalam aspek kehidupan ini. Dakwah mesti dijalankan bagi menyelamatkan umat. Sehubungan dengan itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85:

“Apakah patut kamu hanya percaya kepada sebahagian daripada isi kitab dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu daripada kamu selain daripada kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab siksa yang amat berat”.

2  Gejala keruntuhan sosial yang membawa kepada penghakisan akidah yang berlaku pada masa kini seperti pergaulan bebas lelaki wanita, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan anak yang meningkat, budaya lepak, pelacur remaja, penyalahgunaan dadah, Aids dan sebagainya.

Fenomena yang wujud menuntut kepada method, kaedah dan uslub dakwah yang sesuai untuk menanganinya. Sabda Rasulullah S.A.W.

” Barang siapa daripada kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya (kekuasaan), apabila ia tidak berkuasa (dengan tangan) maka dengan lidahnya (teguran atau nasihat), apabila tidak kuasa (dengan lidahnya) maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.” (Riwayat Muslim).

3 Gerakan musuh Islam yang membuat pelbagai rancangan dan strategi serta bergerak secara berjemaah bagi menghancurkan Islam dan meleburkan umatnya. Di antara perancangan mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh Islam “Jala Al-Alam” iaitu:

3.1 Hancurkan akidah muslim.

3.2 Hapuskan Al Quran daripada mereka

3.3 Hapuskan sistem khalifah Islam.

3.4 Hapuskan tokoh-tokoh Islam.

3.5 Rosakkan akhlak muslim dan fikiran mereka.

3.6 Rosakkan wanita dan kembangkan pergaulan bebas.

3.7 Tanamkan keraguan terhadap agama.

3.8 Lenyapkan persatuan muslimin.

Perancangan mereka ini telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah at-Taubah ayat 32:

” Mereka mahu memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka sedangkan Allah tidak menghendaki melainkan Allah menyempurnakan cahaya-Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian)”.

4 Memenuhi tuntutan al-Quran supaya dilahirkan daripada kalangan manusia satu jamaah atau organisasi yang bertanggungjawab mengajak manusia ke arah ma’ruf dan mencegah kemungkaran.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 104:

” Dan hendaklah ada dari kalangan kamu satu ummah yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan perkara ma’ruf dan mencegah kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang berjaya”

Sehubungan dengan itu Nabi sendiri telah berpesan kepada umatnya dengan satu amanah yang mesti dilaksanakan dengan sabdanya:

“Sampaikanlah sesuatu daripada aku walaupun satu ayat sekalipun”

Di sini jelas terbukti bahawa jaminan Allah bahawa kejayaan dan kecemerlangan akan dicapai bagi individu atau organisasi yang dapat melaksanakan tanggungjawab dakwah ini dengan sebaik mungkin ke arah kesejahteraan ummat.

Pendakwah atau orang yang melaksanakan tanggungjawab berdakwah.

Setiap pendakwah perlu mempersiapkan diri mereka terlebih dahulu dengan segala bekalan dan senjata yang mencukupi, efisyen dan berkesan. Semangat dan kemahuan yang berkobar-kobar sahaja tidak mencukupi bagi menjamin keberkesanan dakwah yang disampaikan.

Diantara bekalan bagi setiap pendakwah iaitu:

1 Kemantapan Aqidah Dan Ilmu

a. Mempunyai akidah yang tahan diuji.

b. Memahami Islam sebagai Addin yang mencakupi segenap ruang lingkup kehidupan manusia.

c. Menguasai Al-Quran melalui konsep 5M iaitu Membaca, Menulis, Menghafaz, Memahami dan Menghayatinya.

d. Menguasai ilmu bahasa, psikologi, kemasyarakatan, komunikasi, pengurusan dan sebagainya.

2 Mempunyai kualiti diri dengan akhlak yang terpuji dan personaliti yang cemerlang.

Istiqamah dalam ibadat dan sentiasa melakukan tazkiyatul-nafs (pembersihan jiwa) dengan zikrullah, qiyamullail, muhasabah, muraqabah dan sebagainya. Memiliki akhlak yang terpuji seperti bersabar, tawaduk, lemah lembut, berlapang dada, beramah mesra, penyayang dan bertimbang rasa dan sebagainya. Menghayati sifat-sifat positif seperti mempunyai daya juang, daya korban, daya tahan, futuristik dan sebagainya.

3 Mempunyai kebolehan dan kemahiran

a. Kemahiran berkomunikasi

b. Kemahiran berfikir

c. Kemahiran mendengar

d. Kemahiran mengurus

e. Lain-lain kebolehan dan kemahiran

Materi atau Isi Dakwah.

Dakwah yang disampaikan mesti berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utamanya. Dakwah yang tidak merujuk atau berlawanan dengan dua sumber utama ini tidak akan mencapai tujuannya. Lantaran itulah kita dapati umat Islam pada awal sejarah yang merupakan generasi dakwah yang berjaya telah menceduk Al-Quran dan As-sunnah sepenuhnya. Sehingga seluruh peribadinya di warnai dan diresapi, dibentuk, dan dikuasai sepenuhnya oleh ajaran Ilahi. Mereka benar-benar merealisasikan sabda junjungan riwayat Abu Hurairah iaitu:

” Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya iaitu kitab Allah(Al-Quran) dan sunnah Rasulullah”

Kaedah dan Teknik Dakwah.

Berdakwah memerlukan kepada kaedah atau method yang tertentu. Berdakwah secara membuta tulli tanpa kaedah yang tertentu, bahan ramuannya dan pantang larangnya adalah amat bahaya seperti bahayanya pengubatan manusia tanpa pemastian jenis penyakit yang sebenar. Lantaran itu beberapa kaedah dalam berdakwah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125:

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat mauizah (nasihat) yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah sahaja yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah sahaja yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan ayat di atas terdapat tiga kaedah berdakwah sebagaimana yang digariskan oleh Al-Quran iaitu:

Berdakwah Dengan Cara Ikhlas

Iaitu menyampaikan dakwah dengan penuh kebijaksanaan yang meliputi perkara-perkara berikut:

a. Menggunakan tutur kata yang lemah lembut dan menarik.

b. Hujah-hujah yang konkrit yang mudah difahami yang dapat menyingkapkan kebenaran dan menghilangkan keraguan.

c. Menggunakan unsur-unsur psikologi untuk menjinakkan manusia dengan Islam.

d. Dakwah yang disampaikan sesuai dengan tingkat pemikiran seseorang.

e. Mengenali dan memahami sasaran dakwahnya.

Dakwah Bil Katabah

Dakwah dilaksanakan melalui aktiviti yang melibatkan penulisan seperti risalah, majalah, artikel, cerpen, sajak, poster, carta daan sebagainya. Penulisan ini di terbitkan samada secara berkala, mingguan, bulanan atau tahunan.

Dakwah Bil-Hal

Dakwah yang dijalankan dengan menunjukkan contoh teladan yang baik melalui perbuatan, sikap, pandangan, tingkah laku yang positif, kerja-kerja amal yang dilakukan dan aktiviti-aktiviti sosial. Ini bererti pendakwah itu sendiri melaksanakan apa yang diucap olehnya dan tidak sekadar tukang cakap dan tukang tunjuk sahaja. Firman Allah dalam Surah Al-Safaya 2:3

. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah, kamu memperkatakan sesuatu kamu tidak melakukannya.”

Sasaran Dakwah

Setiap pendakwah mesti mengenali dan memahami sasaran dakwahnya untuk menyesuaikan method dakwah yang digunakan bagi menjamin keberkesanan dakwah tersebut. Di antara langkah-langkah yang perlu diambil ialah:

1. Membuat kajian mengenai kumpulan sasaran tersebut bagi mengambil maklumat yang selengkap-lengkapnya dari segi jenis, sosial-budaya, latarbelakang ekonomi, taraf hidup, sikap dan pandangan hidup mereka.

a. Merangka strategi dakwah yang sesuai dengan kumpulan sasar tersebut.

b. Membuat penilaian dari masa ke semasa bagi mejamin keberkesanannya.

Menurut Syeikh Muhammad Abduh, seorang tokoh pejuang Islam yang terkenal telah mengkategorikan 3 kumpulan sasaran dakwah yang harus dihadapi dengan cara yang berbeza.

a. Golongan cendikiawan yang dapat berfikir secara kritis, mempunyai rangsangan yang cukup kuat dan mudah memahami sesuatu persoalan. Golongan ini hendaklah didakwahkan dengan cara “Hikmat”

b. Golongan awam iaitu orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Golongan ini mestilah dihadapi dengan cara “Mauizah Hasanah” dengan memberi pengajaran-pengajaran dan didikan yang mudah difahami dan hayati

c. Golongan pertengahan dimana tingkat kecerdasannya adalah di antara dua golongan di atas tadi mestilah dihadapi dengan cara “Mujadalah” iaitu berbincang dan bertukar- tukar fikiran untuk mencari kebenaran

Kesimpulan

Setiap muslim yang dimandatkan dengan tanggungjawab ini mestilah memahami komponen-komponen dakwah yang dibicarakan di atas tadi. Bagi memudahkan mereka melaksanakan tugas suci ini. Mereka juga hendaklah memiliki kualiti peribadi yang unggul di mana seluruh gerak tindakan, suara pengucapan, lintasan fikiran dan degupan jantungnya dibentuk dan dikuasai sepenuhnya oleh ajaran Ilahi. Dakwah yang didorong oleh watak-watak yang belum disebatikan dengan siraman nilai-nilai Islam hanya akan merupakan “show” untuk tontonan sepintas lalu sahaja.

09
Sep
07

Panduan Dakwah Fardiyyah 2

Bahagian 2

5. Tujuh Peringkat Dakwah Fardiyah

Mulakan dakwah dengan mendekati, menyeru dan mengajak mereka yang tidak tahu, lupa atau lalai tentang ajaran Islam. Selepas itu, beransur-ansur dan sedikit demi sedikit dari satu peringkat ke satu peringkat kita pertingkatkan diri mereka dengan ajaran dan tuntutan Islam dan perjuangan menegakkan Islam.

Pada dasarnya kita mestilah bersikap bahawa setiap individu mempunyai sifat-sifat baik yang membolehkannya menerima mesej kita. Golongan seperti ini lebih mudah menerima dakwah. Orang-orang dalam golongan inilah yang sepatutnya kita berikan perhatian yang lebih utama demi menjimatkan usaha dan waktu kita.

Dengan itu kita mesti bijak mendekati dan mengajak mereka kepada mesej yang hendak kita sampaikan kepada mereka. Proses mendekati, menyedarkan, meyakinkan dan akhirnya memenangi hati, perasaan dan fikiran mereka bolehlah dilakukan melalui tujuh peringkat berikut.

Peringkat Pertama

Pada tahap ini hendaklah kita wujudkan hubungan silatur-rahim melalui taaruf ataupun perkenalan secara santai dan bersahaja. Kita mesti menunjukkan rasa hormat dan berminat dengan apa sahaja subjek percakapan yang berlaku.

Berusahalah untuk menziarahinya di rumah atau bertemu di tempat-tempat yang tidak mengganggu keselesaannya. Pada peringkat ini tidak perlu disentuh subjek dakwah atau mesej utama yang hendak kita sampaikan.

Apabila hatinya telah agak terbuka dengan persahabatan dan kemesraan yang kita tunjukkan serta menampakkan hatinya yang terbuka untuk mendengar mesej kita, perhatikan dahulu sama ada mesej kita akan disambutnya dengan ia merasakan mendapat faedah dan manfaat daripadanya atau tidak.

Ingat, penerimaan orang yang hendak diajak kepada dakwah kita bergantung kepada sejauh mana kita memberikan perhatian dan menunjukkan kemesraan kepadanya.

Peringkat Kedua

Setelah hubungan bertambah mesra, mulakanlah perbualan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Jangan paksakan apakah isu yang hendak dibawa. Lebih utama isu-isu ini ditimbulkan melalui lontaran-lontaran soalan. Biar orang yang hendak dibawa kepada mesej dakwah kita itu berfikir dan beliau sendiri yang mengetengahkan isu tersebut.

Mungkin sesuatu isu itu ditimbulkannya dalam bentuk persoalan juga atau mungkin dengan luahan hati dan pandangannya.

Jika ia dalam bentuk luahan hati dan pandangannya, jangan cepat-cepat menyanggahnya jika pandangan tersebut tidak selaras dengan pandangan kita.

Sebaliknya, hendaklah kita melontarkan beberapa soalan ringan kepadanya untuk ia memikirkan apa yang diperkatakannya.

Jika pandangannya bertepatan dengan pandangan kita, maka berilah perakuan, pujian dan sokongan terhadap pandangan tersebut. Biarlah dia yang bercakap agar apa yang didengarinya sendiri daripada ucapan mulutnya akan lebih mengesani hati dan perasaannya.

Apabila peringkat ini sudah berjalan baik, maka hendaklah kita menyentuh sedikit sebanyak persoalan iman dan aqidah dalam isu-isu yang dikemukakannya itu. Jika persoalan iman dan Islam sudah mula bertapak dalam fikiran dan hatinya, dia akan melihat isu-isu itu dari sudut pandang yang lebih luas dan merangkumi.

Bermula daripada bibit-bibit iman inilah dia akan memikirkan betapa alpa dan lalainya ia terhadap isu-isu yang sedang dihadapi oleh umat Islam dan masyarakat masakini. Asas ini akan menjadikannya mahu membuat anjakan dalam dirinya dan seterusnya melakukan perubahan demi kebaikan diri dan orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya.

Peringkat Ketiga

Pada tahap ini hendaklah kita membantu beberapa urusan hidupnya yang memerlukan bantuan. Jika dia seorang yang masih lemah dalam kefahaman Islamnya, maka bantulah ia untuk memahami asas-asas kefahaman Islam yang utama. Hulurkanlah kepadanya rencana, majalah atau buku-buku ringkas berkenaan Islam.

Sebaliknya jika kefahaman dan amalan Islam asas telah beres pada dirinya, maka bantulah ia untuk memahami Islam dalam konteks penghayatan yang lebih luas. Beri makna kepada kefahaman dan amalan Islamnya dengan tuntutan dan tugas-tugas untuk mencegah kemunkaran dan usaha memperbaiki masyarakat sekeliling.

Apabila sesuai berilah dia akhbar-akhbar alternatif seperti Harakah, Siasah, Wasilah dan Suara Keadilan. Perkenalkan juga beliau kepada berita-berita internet seperti Harakahdaily, TVPAS, WTV8, Damai TV dan laman-laman web PAS yang lain.

Peringkat Keempat

Pada tahap ini sebaik-baiknya tingkat kefahaman dan keyakinannya terhadap pengertian ibadah yang syumul. Tekankan bahawa ibadah dalam Islam merangkumi segenap aktiviti hidup dalam pelbagai jurusan.

Urusan mengurus dan menangani hal-ehwal sosial, kemasyarakatan, ekonomi dan politik adalah juga termasuk ruang lingkup ibadah. Kemukakan sirah perjuangan Rasulullah s.a.w dan para anbiya’ dalam Al-Quran sebagai bukti bahawa ibadah yang dituntut oleh Islam adalah amat luas maknanya.

Peringkat Kelima

Setelah pintu kesedarannya sudah terbuka, yakinkanlah kepadanya bahawa tidaklah cukupi baginya untuk menjadi seorang Islam yang hanya baik bagi dirinya semata-mata.

Terangkan kepadanya bahawa Islam merangkumi seluruh urusan kehidupan. Islam adalah satu sistem yang lengkap dan sempurna. Islam adalah juga satu sistem perundangan dan pemerintahan. Islam adalah kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Islam adalah dakwah, jihad dan ummah berdaulat.

Inilah kefahaman sahih dan tepat terhadap Islam yang perlu kita terapkan kepadanya. Dengan itu kita yakinkan dia bahawa kita bersama-sama wajib melaksana dan menyempurnakan tugas tersebut kerana ia adalah perintah Allah Rabbul Jalil.

Kita juga mesti fahamkan kepadanya bahawa Islam mewajibkan kita berusaha dan berjuang dengan bersungguh-sungguh supaya Islam berkuasa di muka bumi.

Di atas sebab itu adalah wajib bagi kita menyampaikan seruan Islam kepada manusia seluruhnya. Sebagai seorang Islam, tidak mungkin kita dapat menghayati Islam yang sahih kalau kita hidup mengasingkan diri serta tidak ambil peduli kesusahan dan penderitaan saudara-saudara Islam yang lain.

Berbekalkan kefahaman seperti ini, kita terus membimbingnya sehingga ia dapat merasakan tanggungjawab untuk membela Islam, umat Islam dan masyarakat. Ajaklah dia keluar daripada pengasingannya dan hendaklah ia bergerak dalam jamaah Islam secara jamaie.

Setelah rasa tanggungjawab dalam dirinya semakin bertapak, hendaklah kita terangkan pula kepadanya bahawa tuntutan dakwah pada hari ini mewajibkan setiap umat Islam berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan daulah Islamiyyah yang melaksanakan syariat Islam.

Pada peringkat ini jelaskan sejarah perjuangan PAS dan cita-cita PAS memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah.

Peringkat Keenam

Pada peringkat ini kita jelaskan bahawa usaha untuk menegakkan sebuah masyarakat dan pemerintahan Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara individu. Tugas ini mesti dilakukan melalui sebuah jamaah. Melalui sebuah jamaah, segala usaha individu dapat digembleng dan dipadukan.

Untuk tujuan itu, kewujudan sebuah jamaah yang memperjuangkan cita-cita itu adalah satu perkara yang wajib. Demikian juga menyertai dan menggabungkan diri dalam sebuah jamaah yang memperjuangkan cita-cita ini adalah satu tuntutan yang perlu dipenuhi.

Nyatakan kepadanya inilah yang merupakan masalah terbesar umat Islam. Ramai di kalangan umat tidak merasakan perlunya dibangunkan sebuah negara yang melaksanakan syariat Allah. Ramai juga yang merasa bahawa tidak perlu menggabungkan diri mereka dengan jamaah Islam kerana takut memikul berbagai-bagai bebanan. Mereka lebih mengutamakan kesenangan dan keselesaan diri mereka sendiri.

Jelaskan juga bahawa hidup dan berjuang bersama-sama jamaah adalah sunnah Rasulullah s.a.w, para anbiya, para sahabah, para auliya’ dan solehin.

Nyatakan bahawa dengan bergabung tenaga bersama-sama dengan jamaah Islam, Allah akan memberi ganjaran pahala yang besar dan keberkatan hidup yang sentiasa dirahmati-Nya.

Peringkat Ketujuh

Setelah meyakinkannya bahawa ia perlu bergerak dalam sebuah jamaah Islam, maka terus tawarkan beliau untuk menyertai PAS. Jika timbul persoalan tentang gerakan dan pertubuhan Islam yang lain, jawablah dengan baik tanpa memburuk-buruk atau menyerang mana-mana pihak yang juga sedang menjalankan kerja-kerja dakwah Islamiyyah.

Tunjukkan syaksiyyah tinggi dan sifat mulia kita tanpa merendah-rendahkan mana-mana pihak. Katakan bahawa semua pihak yang menjalankan kerja-kerja kebajikan, pengislahan dan berjuang menentang kezaliman dan penindasan serta berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan adalah rakan-rakan kongsi PAS dalam perjuangan ini.

Bantulah mad’u kita untuk mendapatkan dan mengisi borang keahlian PAS. Permudahkan baginya proses untuk menguruskan pendaftaran dan pengesahan sebagai seorang ahli baru PAS.

Setelah menjadi ahli PAS, pastikan program pentarbiyyahan baginya dikendalikan dengan sempurna.

09
Sep
07

Panduan Dakwah Fardiyyah 1

Bahagian 1

Panduan ini disediakan bagi meningkatkan usaha-usaha penerangan yang dilakukan oleh aktivis di akar umbi PAS.

Asas penerangan yang diutamakan adalah melalui dakwah fardiyah iaitu menyampaikan mesej Islam dan perjuangan PAS secara peribadi dan individu.

Dakwah fardiyah memerlukan kemahiran yang tinggi. Namun kemahiran yang tinggi ini tidak akan terhasil jika ianya tidak dimulakan dengan langkah yang pertama.

Panduan ini diolah mudah agar dapat difahami, dipraktikkan dan dihayati oleh setiap aktivis PAS yang sedar bahawa peranan untuk menyebarkan risalah Islam dan mesej perjuangan PAS adalah terletak di atas bahu setiap mereka.

Panduan ini mengambil kaedah tujuh peringkat dakwah yang disyorkan oleh Syeikh Mustafa Masyhur, Mursyidul Am Kelima Ikhwan Muslimin.

1. PAS sebagai parti politik dan gerakan dakwah

PAS adalah sebuah parti politik yang juga berperanan sebagai gerakan dakwah. Dakwah adalah suatu tugas yang menuntut pelaksanaan amar makruf dan nahi munkar. Melalui penglibatan politik, PAS turut melebarkan tugas amar makruf dan nahi munkar melalui kuasa pemerintahan.

Dengan pengalaman membentuk kerajaan di Kelantan dan Terengganu dan apa yang sedang dilakukan kini di Kelantan, nyata melalui kuasa pemerintahan, PAS telah melaksanakan sebahagian besar tugas-tugas dakwah melalui kuasa politik dalam pentadbiran negeri.

Oleh itu politik dan dakwah tidak dapat dipisahkan dalam usaha PAS mencapai tujuan memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah.

2. Kemuliaan dakwah

Dakwah-ilallah atau menyeru manusia kepada Allah adalah satu kewajiban terhadap setiap muslim dan muslimah pada setiap tempat dan masa. Tuntutan ini bertambah mendesak lagi ketika mana umat Islam diancam dengan pelbagai serangan yang bertujuan untuk menghancurkannya.

Dakwah-ilalah adalah satu tugas yang mulia dan mereka yang melaksanakannya diberi ganjaran yang besar oleh Allah.

Dengan itu, menyeru manusia ke jalan kebaikan dan kebajikan serta meninggalkan perkara-perkara yang munkar adalah sebaik-baik urusan yang mesti diberikan tumpuan oleh setiap aktivis PAS.

3. Dua bentuk dakwah

Dakwah secara umum terbahagi kepada dua, iaitu dakwah ammah (dakwah umum) dan dakwah fardiyah (dakwah individu).

Dakwah ammah adalah berdakwah kepada orang ramai melalui ceramah, kuliah, syarahan, dialog, diskusi, soal-jawab, pidato, debat terbuka, majlis-majlis ilmu, media massa, penulisan rencana, majalah dan buku, surat khabar, poster, kain rentang, kempen tandatangan rakyat, pameran, demonstrasi aman, teater, konsert kesenian Islam, karnival sukan, perkhemahan, homepage, website, internet, sms, video-conferencing, sidang media, web radio, web TV, CD, DVD, tayangan filem dokumentari dan seumpamanya.

Dakwah fardiyah adalah berdakwah secara individu melalui interaksi dan komunikasi antara perseorangan, personal touch, personal contact dan networking.

4. Kepentingan dakwah fardiyah sebagai uslub PAS

Tujuan utama dakwah dilakukan adalah demi melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah perjuangan Rasul-Nya s.a.w. Dengan melaksanakan dakwah ia akan membawa barakah dan rahmah Allah kepada ahli-ahli dan aktivis serta seluruh penyusunan organisasi PAS.

Selain itu dakwah juga dapat melatih, membiasakan dan mentarbiyyah secara praktikal ahli-ahli PAS untuk mencari sahabat, menambah penyokong dan mengkaderkan anggota masyarakat ke dalam perjuangan Islam.

Melalui aktiviti dakwah dan mendekati masyarakat, ahli-ahli dan aktivis PAS mampu menampilkan imej PAS yang mesra rakyat dan prihatin terhadap masyarakat.

Proses ini juga akan mewujudkan takungan dan jaringan golongan simpatisan, penyokong dan kader-kader bagi menyemarak dan melonjakkan lagi perjuangan Islam di negara ini.

Pendekatan dakwah juga akan menjadikan ahli-ahli dan aktivis PAS mampu mengurangkan musuh dan menolak pandangan negatif terhadap PAS yang cuba dilemparkan oleh musuh politiknya.

23
Aug
07

Membina Kekuatan Amal Islami

MUQADDIMAH

Memahami Islam, perjuangan dan gerak kerjanya adalah suatu perkara yang sangat mustahak bagi setiap orang yang mungkin menceburkan dirinya di dalam perjuangan Islam. Jika tidak, mungkin kegiatan dan tindakannya akan bertentangan dan menyimpang jauh dari kehendak Islam. Akhirnya gerakan menjadi hancur dan para pejuang menjadi mangsa.

Kertas ini cuba memberi gambaran ringkas berkenaan tajuk “kefahaman” agar setiap yang terlibat dapat menilai dan membuat keputusan dan tindakan yang betul selaras dengan kehendak Islam.

 

MEMAHAMI ISLAM

Semua yang terlibat di dalam gerakan Islam memahami:

a) Bahawa Islam itu agama yang lengkap, merangkumi seluruh bidang kehidupan manusia, aqidah dan syariah, agama dan negara. Oleh kerana itu, ia mestilah bersedia untuk membetulkan aqidahnya, ibadahnya dan lain-lain perkara supaya selaras dengan kehendak al-Quran dan as-Sunnah.

b) Ia hendaklah memahami bahawa al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qias itu merupakan rujukan bagi orang-orang Islam, pendapat sesiapa jua pun yang bertentangan dengan sumber-sumber tersebut tidak boleh dihormati dan dipatuhi.

c) Oleh itu, pendapat pimpinan yang tidak berlawanan dengan sumber-sumber tersebut hendaklah dihormati dan dipatuhi sekalipun tidak sama dengan pendapat sendiri.

d) Perselisihan pendapat dalam masalah furu’ adalah perkara boleh dan tidak dapat dielakkan. Oleh kerana itu, setiap muslim yang belum mencapai martabat ijtihad hendaklah ia menerima pakai mana-mana pendapat alim ulama’ yang mu’tabar dan janganlah dijadikan berlainan pendapat serta pandangan dalam masalah furu’ itu punca pertelingkahan dan perpecahan dikalangan anggota.

e) Setiap anggota hendaklah faham, ia tidak boleh mengkafirkan seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah selama mana ia beramal dengan tuntutan dan kehendak dua kalimah syahadah itu dan selama mana ia tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam atau ia mengingkari sesuatu yang diketahui secara dharuri atau secara mudah dan tidak payah berfikir di dalam Islam. Seperti ia mengingkari haramnya ‘riba’ atau haramnya ‘arak’ atau ia mengingkari seperti wajibnya menjalankan syariat Islam dalam pemerintahan negara atau selama mana ia tidak melakukan perbuatan yang boleh dita’wilkan kecuali kufur, seperti ia menyembah berhala atau seperti ia menghina kitab suci al-Quran al-Karim.

 

MEMAHAMI HAKIKAT PERJUANGAN ISLAM

Untuk memahami perjuangan Islam, kita haruslah merujuk kepada kandungan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Suhain ar-Rumi. Antara isi kandungannya ialah:

menyambung dan tali menali dari segi perjuangan yang pernah diperjuangkan oleh para anbiya’ dan mursalin, bermula dari perjuangan Nabi Allah Adam a.s sampailah kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW yang disambung semula secara terus-menerus oelh para sahabat, tabi’in dan orang-orang yang datang selepas mereka hingga ke hari ini dan hari yang akan datang.

2) Perjuangan ini sering bermuwajahah dengan golongan yang berkuasa di dalam masyarakat terutamanya para pemerintah yang tidak berdasarkan kepada Islam dan sekaligus menjadi penghalang kepada kerja-kerja Islam. Hal ini boleh dilihat dengan jelas, bila kita cuba mengingati perjuangan Nabi Ibrahim a.s yang ditentang oleh Namrud, Nabi Musa a.s ditentang oleh Firaun dan lain-lain. Bukan sahaja ia menjadi penghalang tetapi juga berusaha sedaya mungkin untuk mempertahankan dasar pemerintahannya. Hatta walaupun para pemimpin yang ada itu pergi, namun mereka tetap mahu melihat bahawa dasar pemerintahannya itu terus wujud dan kekal.

3) Untuk menjamin sistem pemerintahan yang mereka anuti itu kekal, bermacam-macam usaha yang mereka lakukan. Antaranya mengadakan pasukan pertahanan yang kuat, pasukan keselamatan yang rapi, sistem pendidikan dan pembelajaran bermatlamat, para petugas dan pegawai yang terlatih kepimpinan masyarakat yang berkeyakinan, sumber ekonomi yang terjamin dan sebagainya.

4) Pertentangan antara pejuang Islam dengan pihak yang berkuasa di dalam sesuatu masyarakat itu bukan disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan peribadi, tetapi merupakan pertembungan aqidah dan dasar. Hal ini jelas, bila kita mengingati kembali perhubungan di antara Nabi Musa a.s dan Firaun, sebelum menjadi Nabi dan selepas ia diutus menjadi Rasul, hubungan di antara Nabi Muhammad SAW dengan para pemimpin masyarakat Quraisy. Sebelum diangkat menjadi Nabi, baginda disanjung tinggi oleh masyarakat Quraisy sehingga baginda digelar ‘Al-Amin’. Hal ini berubah apabila baginda diisytiharkan menajdi Nabi. Gelaran al-Amin itu bertukar menjadi ahli sihir, gila, pendusta dan lain-lain.

Di zaman kini juga, tidak kurang contohnya yang boleh diambil faham oleh para da’i, khususnya di dalam negara kita yang tercinta ini. Terdapat beberapa orang individu yang pernah dikenakan tindakan undang-undang ke atas mereka sewaktu berada di dalam perjuangan Islam atas alasan yang pelbagai tetapi orang yang sama mendapat sanjungan pihak yang berkuasa apabila meninggalkan perjuangan Islam.

 

MEMAHAMI ISLAM DARI SUDUT GERAK KERJA UNTUK MENEGAKKANNYA

Untuk memahami Islam dari sudut ini pula, kita haruslah memerhatikan beberapa ayat yang antara lainnya seperti firman Allah, maksudnya:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredhaanNya, tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu’min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala besar”. (al-Fath : 29)

Dari ayat ini, jelas proses perkembangan perjuangan Islam itu. Di mana ia bermula dengan hanya seorang sahaja iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia berkembang daripada seorang kepada seorang yang lain sehingga menjadi suatu kekuatan yang tidak dapat dibendung lagi oleh para penentangnya. Adapun proses perkembangan dan gerak kerja yang dilakukan oleh baginda boleh kita dapati daripada pemerhatian kita akan ayat-ayat yang berikut:

Firman Allah, maksudnya:

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang mencipta”. (al Alaq : 1)

Firman Allah, maksudnya:

“Dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat”.(as-Syu’ara : 214)

Firman Allah, maksudnya:

“Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka kitab dab hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan”. (al-Jumu’ah : 2)

Firman Allah, maksudnya:

“Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan keredhaan Allah semata-mata”. (al-Kahfi : 28)

Firman Allah, maksudnya:

“Tidakkah engkau melihat kepada mereka yang dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tanganmu dan dirikanlah sembahyang”. (an-Nisa’ : 77)

Firman Allah, maksudnya:

“Maka berterus teranglah dengan apa yang diperintahkan kepada kamu dan janganlah kamu menghiraukan tindakan golongan musyrikin”. (al-Hijr : 94)

Firman Allah, maksudnya:

“Dan siapkanlah untuk mereka kekuatan semampu mungkin”. (al-Anfaal : 60)

Firman Allah, maksudnya:

“Diizinkan bagi mereka berperang (untuk melakukan sesuatu tindak balas) kerana mereka telah di zalimi…”. (al-Hajj : 39)

Firman Allah, maksudnya:

“Dan perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu”. (al-Baqarah : 190)

Memerhatikan ayat-ayat yang diutarakan di atas dengan baik dan memahaminya dengan halus dan lumat, saudara akan bertemu dengan makna dan maksudnya memahami Islam dari sudut gerak kerja untuk menegakkannya. Bertambah terang lagi, apabila saudara membaca dengan teliti keseluruhan yang tersurat dan yang tersirat di dalam perbincangan yang akan datang.

 

PERINGKAT KERJA YANG DILALUI OLEH JAMA’AH MUSLIMIN

Gerakan Islam hari ini merupakan lanjutan daripada gerakan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, ia mestilah mengambil kira apa yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, rasul penamat itu.

Gerakan Islam hari ini, hendaklah melalui tiga marhalah sepertimana yang dilalui oleh pimpinan gerakan Rasulullah SAW iaitu marhalah at-Ta’rif, at-Takwin dan at-Tanfiz wal muwajahah.

 

Marhalah at-Ta’rif

Marhalah at-Ta’rif merupakan marhalah memperkenalkan Islam dan perjuangan Islam kepada masyarakat umum. Marhalah ini adalah marhalah kesungguhan di dalam menyampaikan da’wah dan memperkenalkan jama’ah kepada umat manusia sepertimana yang difirmankan oleh Allah, menceritakan apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Nuh a.s. Firman Allah, maksudnya:

“Berkata Nabi Nuh a.s: “Hai Tuhanku, sesungguhnya aku menyeru kaumku siang dan malam”. (Nuh : 5)

Marhalah ini bertujuan untuk memperkenalkan Islam dan jama’ah kepada masyarakat. Ia boleh dilakukan melalui syarahan-syarahan, ceramah-ceramah, hubungan secara individu, sebaran, forum, kelas-kelas pengajian dan lain-lain.

 

Marhalah at-Takwin

Marhalah ini ialah merupakan marhalah pembentukan dan pembinaan untuk melahirkan tenaga mahir supaya bekerja di dalam gerakan Islam atau Jama’ah Muslimin.

Marhalah inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT, maksudnya:

“Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan keredhaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam al-Quran, serta ia menurut hawa nafsu dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran”. (al-Kahfi : 28)

Di dalam ayat ini, Allah mengingatkan baginda supaya sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang Islam (dalam bahasa gerakan; berdamping rapat dengan para anggota), sekalipun mereka miskin. Di dalam surah lain Allah berfirman, maksudnya:

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri (Nabi Muhammad) yang menjadi sangat keberatan kepadanya sebarang kesusahan (yang ditanggung oleh) kamu yang tamakkan kebaikan bagi kamu dan kepada orang-orang yang beriman pula ia menumpahkan perasaan belas serta kasih sayang”. (at-Taubah : 128)

Ayat-ayat yang kita utarakan di atas, memberi perhatian yang berat kepada orang-orang yang bertanggungjawab di dalam Jama’ah Muslimin supaya bersabar di dalam membentuk dan mendidik anggota-anggotanya.

Ayat-ayat tersebut juga mengarahkan orang-orang yang bertanggungjawab di dalam gerakan Islam supaya sentiasa memberi perhatian yang tidak putus-putus terhadap anggotanya dan menjaga mereka serta mengambil berat tentang mereka.

Ayat-ayat tersebut juga mengarahkan pihak yang bertanggungjawab di dalan al-Amal Islami supaya tidak mempedulikan apa-apa yang dilemparkan kepada mereka oleh orang-orang jahil. Sebagaimana Rasulullah tidak mengendahkan pendustaan dan lontaran batu yang dilakukan oleh orang-orang kafir samada di Mekah mahupun di Tho’if. Baginda menenangkan keluarga Yasir, bersabarlah!” Baginda tidak mengarahkan mereka bertindak balas kerana menunggu izin daripada Allah.

 

TARBIYYAH DAN KEGIATANNYA

Untuk mencapai tujuan dan matlamat tersebut, maka kegiatan yang hendak dilakukan hendaklah berdasarkan kepada waqi’, kedudukan dan susunan anggota. Sebagaimana yang kita semua arif, bahawa kedudukan anggota kita adalah berperingkat-peringkat seperti berikut:

i) Ta’rif

ii) Takwin

iii) Tanfiz

 

Peringkat Ta’rif

Tarbiyyah peringkat ta’rif bertujuan untuk memastikan bahawa setiap anggota memahami aqidah dengan betul dan melakukan ibadah yang sah serta memberi wala’ yang sejahtera kepada Jama’ah.

Kerana itu penekanan diberi kepada keilmuan Islam secara senang difahami samada di bidang aqidah, ibadah akhlaq dan lain-lain.

Penekanan juga diberi kepada usaha untuk membiasakan anggota dengan perkara-perkara seperti berikut:

1) menghadiri perhimpunan umum

2) menghadiri perhimpunan khusus

3) mengeluarkan zakat kepada jama’ah

4) membaca Al-Quran

5) sentiasa beramal dengan perkara-perkara yang sunat di samping yang wajib dan meninggalkan yang makruh dan haram.

 

Peringkat Takwin

Matlamat tarbiyyah diperingkat ini ialah untuk melahirkan di kalangan pimpinan di marhalah takwin pemuda dan muslimat yang mempunyai sifat-sifat seperti

1) cintakan Allah

2) rahmat sesama mu’min

3) izzah terhadap kafirin

4) berjihad dengan mengorbankan yang murah dan mahal, harta dan nyawa dan memberi wala’ yang tidak berbelah bagi kepada Jama’ah.

Cara-caranya:

- Membiasakan diri supaya beriltizam dengan tuntutan dan keperluan di atas – Membiasakan diri untuk meneruskan pencapaian matlamat – Memberikan taat yang tidak berbelah bagi dalam perkara ma’ruf . Penekanan kepada:

1) Program keselamatan

2) Program amar Ma’ruf dan nahi munkar secara amali

3) Program untuk menarik sasaran ke dalam Jama’ah dengan tidak memilih bulu

4) Program memimpin halawah, perhimpunan, tamrin dan lain-lain

5) Program memimpin usrah dan lain-lain tindakan yang diperlukan oleh Jama’ah

 

Tanfiz (kepimpinan)

Tarbiyyah diperingkat ini bermatlamat untuk melahirkan di kalangan anggota sifat-sifat seperti:

- Benar

- Amanah

- Menyampaikan

- Cerdik

- Lembut

- Berhati-hati

- Suka berkhidmat

- Pemurah

- Berani dan lain-lain

Cara-caranya:

- Beriltizam dengan Islam zahir dan batin

- Beriltizam dengan pendapat/keputusan majoriti syura berpandukan kaedah yang dipakai oleh Jama’ah

Penekanan kepada dua perkara di atas hendaklah berpandukan kepada undang-undang tertinggi di dalam harakah iaitu al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qias.

Perlaksanaan

Untuk mencapai tujuan dan matlamat di atas, maka cara-cara berikut hendaklah digunakan:

1. Kuliah/usrah harian, mingguan dan bulanan. Pastikan semua anggota hadir

2. Usrah mingguan atau bulanan Mingguan – peringkat cawangan Bulanan – peringkat takwin / tanfiz

3. Tamrin – bulanan atau tiga bulan sekali Bulanan – peringkat cawangan Tiga bulan sekali – peringkat takwin/ tanfiz

4. Jenis-jenis Tamrin

a) Tamrin Haraki

b) Tamrin Siyyasi

c) Tamrin Thaqafi

d) Tamrin Riadhi

 

Tamrin Haraki bertujuan untuk:

1. Meyakinkan para anggota tentang harakah – ciri-ciri, matlamat dan cara

2. Penguasaan terhadap anggota dari segi harakah dan penguasaan terhadap masyarakat

3. Penguasaan terhadap harakah – yang merangkumi:

i) Usul dan kaedah yang merangkumi fikrah, keperluan-keperluan, sudut-sudut, sifat- sifat dan tabiat kerja

ii) Keselamatan yang merangkumi cara mengenal kawan dan lawan

 

Tamrin Siyyasi bertujuan untuk:

1. Memastikan para anggota memahami pergolakan politik negara, antarabangsa – khasnya rantau Asia Tenggara, seterusnya politik Islam dan pendekatan terhadap masalah

2. Memastikan para anggota dapat membuat pengolahan terhadap isu-isu semasa

3. Memastikan para anggota dapat bertindak dengan cekap dalam menghadapi setiap isu

 

Tamrin Thaqafi bertujuan untuk:

1. Memastikan supaya para anggota memahami dengan baik perkara yang berkaitan dengan Islam

2. Memastikan bahawa para anggota memiliki keperluan asas dari segi ilmu pengetahuan demi untuk menlayakkan mereka meneruskan perjuangan pada masa akan datang

 

Tamrin Riadhi

Bertujuan untuk memastikan bahawa para anggota sihat tubuh badanm pantas bergerak dan mampu untuk mempertahankan diri ketika perlu.

Pengendalian

Pengendalian tamrin ada hubung kait yang rapat dengan jenis-jenis tamrin dan matlamatnya. Di samping itu, ia pula berkaitan dengan tempat, tajuk, penceramah, keselamatan dan pengurusan. Walau bagaimanapun tertakluk kepada matlamat dan masa, maka kadang kala dapat diadakan sekaligus dengan cara mengatur program tamrin itu merangkumi matlamat-matlamat yang kita utarakan di atas.

Secara umumnya matlamat terakhir bagi marhalah ini ialah melahirkan individu muslim, keluarga dan masyarakat Islam.

 

Marhalah at-Tanfiz – Perlaksanaan

Marhalah ini mempunyai tiga makna:

1. Makna yang umum

Tanfiz dengan makna yang umum merangkumi segala usaha dan tenaga yang dicurahkan keluar dari diri sendiri demi untuk kepentingan dakwah Islamiyyah/gerakan Islam. Justeru itu, sebarang usaha yang dilakukan oleh seseorang anggota untuk memperkenalkan Islam dinamakan ‘Tanfiz’. Usaha yang dilakukan oleh seseorang anggota untuk pembentukan ke arah prinsip-prinsip Islam dan supaya berakhlak dengan akhlak Jama’ah juga merupakan sebahagian daripada marhalah tanfiz.

2. Makna yang khusus

Tanfiz dengan makna yang khusus ialah pergerakan harian yang berbentuk jihad yang dilakukan oleh anggota demi untuk melahirkan kejayaan di dalam mahalah-marhalah yang tertentu. Oleh kerana itu, marhalah ta’rif, takwim dan tanfiz dapat berjalan beriringan.

3. Makna yang lebih khusus

Tanfiz dengan makna lebih khusus ialah yang berbentuk jihad yang tidak pernah mengenal penat dan lelah setiap hari, yang mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit dan segala yang ada untuk menjayakan cita-cita yang lengkap dan syumul. Ia merangkumi jihad harian dan persiapan untuk menegakkan sebuah negara Islam.

Sudah menjadi sunnah Allah bahawa kerja yang dilakukan di dalam semua peringkat tersebut akan bermuwajahah. Ini adalah disebabkan bahawa kerja-kerja ini akan melahirkan anggota masyarakat yang beramal dengan tuntutan Islam yang sama sekali berbeza dengan amalann anggota masyarakat yang sedia ada. Walaupun mereka menentang, tetapi ia terus berkembang. Bagaimanapun sabarnya orang-orang Islam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, namun demikian mereka tidak tahan sabar melihat perkembangan Islam. Di sanalah akan berlaku muwajahah.

Para pejuang Islam haruslah mengingati dan memahami bahawa perjuangan ini adalah bermuwajahah. Golongan berkuasa (pemerintah) apabila disebut pemerintah sudah pasti ia memiliki bermacam-macam kekuatan. Untuk berhadapan dengan golongan ini kita hendaklah memiliki sifat-sifat antara lain seperti berikut:

a) Tetap dan tabah

b) Berzikir kepada Allah

c) Taatkan Allah dan RasulNya

d) Tidak bertelagah sesama sendiri

e) Bersabar sehingga persiapan telah cukup dan mampu untuk bermuwajahah

 

Neraca Kemampuan

Berbeza pendapat di kalangan ulama’ Islam tentang neraca kemampuan. Setengah ulama’ berpendapat paabila sampai bilangan ke angka mujahid Badar. Setengah pul berpendapat – bilangan yang selari denga firman Allah, maksudnya:

“Jika terdapat dua puluh orang yang sabar di kalangan kamu, nescaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh”. (al-Anfal:65)

Kita berpendapat apabila bilangan anggota yang layak berjihad berjumlah seperti yang tersebut di dalam firman Allah, maksudnya:

“Jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), nescaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan izin Allah”. (al-Anfal: 66)
KEMBARA HIDUP

Modeling the Conscience, Pathfinding the Vision, Aligning the Discipline, Empowering the Passion!
"Keep your mind open to change all the time. Welcome it. It is only by examining and reexamining your opinions and ideas that you can progess. All of you were given two great gifts- your mind and your time. It is up to you to do what you please with both. You and only you have the power to determine your destiny. The choice is yours and only yours."
August 2014
S S M T W T F
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archives

  • 54,684 guests

Categories


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.